VEKOP-7.3.4-17

VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

“Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében” című projektünbe egy óvoda és öt iskola tanulói közül vontunk be diákokat. Különös figyelmet fordítunk a szociokulturális hátrányokkal …


“Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében” című projektünbe egy óvoda és öt iskola tanulói közül vontunk be diákokat. Különös figyelmet fordítunk a szociokulturális hátrányokkal érintettekre és életkorukhoz képest alulteljesítőkre.


E projektünkben a korábbi partnerségek megerősítése mellett új kapcsolatok építésére is törekedtünk. A településen működő óvoda és iskola mellett Veresegyházról, Fótról és Galgamácsáról is érkeznek majd gyerekek programjainkra, illetve mi is odautazunk hozzájuk foglalkozásokat tartani. Reméljük, hogy a korábban alkalmi jelleggel  megvalósított foglalkozás-ötleteinket  e projekt révén bejárathatjuk és “állandó kínálati elemmé” tehetjük.
A témák és a foglalkozástípusok egyaránt széles skálán mozognak, de ami közös bennük: hatalmas az igény a kreativitást, alkotást, önkifejezést ösztönző tevékenységek iránt.


A projekt 2019. 02. 01-től 18 hónapon át folyik, három iskolai féléven át tartanak a programok, illetve több intézményesetében szervezünk nyári tábort is, 2019 és 2020 nyarán.


Projektünk távlati célja, hogy a meghatározott célcsoportjaink számára olyan informális, a formális oktatási keretekhez, és célcsoportunk igényeihez illeszkedő programokat szervezzünk, amelyek elősegítik az abban résztvevő gyermekek kompetenciafejlődését, felszínre hozzák a gyermekek önálló személyiségét, és megnövelik önbizalmukat.
A projekt  rövid távú hatásaként a megvalósuló tevékenységekben részt vevő gyerekek új kulturális élményekkel gazdagodnak, rengeteg új kulturális inger éri őket, tudásuk és készségeik fejlődnek; ezen túlmenően intézményünk és a bevonandó hat partner (öt iskola és egy óvoda) között még szorosabb kapcsolat alakult ki.
Hosszú távon a bevont gyerekek jobban igénylik a különféle kulturális jellegű tevékenységeket, illetve tudásuk és készségeik fejlesztésére törekednek a mostanihoz hasonló, nekik tetsző formában. Meggyőződésünk, hogy ez kihat majd a felnőtt korukban az életvitelük alakítására is.