Könyvtár

Kérem, olvassa el könyvtárunk legfontosabb céljait, küldetését.

Ment-e a könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére.
De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany Bányáiból kifejtett az idő?

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.

Babits Mihály: Ritmus a könyvről (részlet)

A Faluház és Könyvtár feladatául tűzte ki, hogy Erdőkertes, és a környező települések lakosai számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést, a magyar és az egyetemes szép-, szak- és ismeretterjesztő irodalom alkotásain keresztül. Információs szolgáltatásaival, sokszínű kulturális programjaival szolgálja a lakosság – kulturális – igényeit.

A küldetés megvalósítása érdekében sajátos eszközeivel támogatja:

  •  a szabadidő hasznos eltöltését
  •  az oktatás és az egész életen át tartó tanulást
  •  az olvasás és kultúra népszerűsítését
  • kulturális értékek közkinccsé tételét

 A célok elérése érdekében

  •  A könyvtárhasználók igényeit is figyelembe véve folyamatosan gyarapítja állományát, számítógépes adatbázisban feldolgozza, és rendelkezésre bocsátja a dokumentumokat.
  • Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja a saját állományában nem lévő dokumentumokat, így közvetíti az ország nemzeti- és tudományos könyvtárainak szolgáltatásait.
  • Könyvtári órákat tart az óvodás és iskolás korú gyermekek részére.
  •  Közhasznú információs tevékenységet végez.

Jövőképünkben olyan könyvtár szerepel, mely olvasó-barát szolgáltatásokat nyújt, mind a klasszikus könyvtári, mind az új típusú információszolgáltatás területén.

S az  idézett sorokat amiatt választottuk jelkép-mondatainknak, mert Vörösmarty vívódásaira  választ és megerősítést adnak Babits szavai, remélem, mindannyiunknak.