Faluház

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár a község egyetlen közművelődési intézménye, amely mindenütt ott van a település életében.

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár a község egyetlen közművelődési intézménye, fontos szerepet tölt be a település életében. Szervezi a nemzeti, társadalmi és helyi jelentőségű ünnepeket, részt vesz az intézmények által szervezett programok megvalósításában, segíti a civil szerveződések létrejöttét, támogatja működésüket.
Az intézményben 18 állandó közösség tevékenykedik, mintegy 280 taggal (színjátszó csoport, többféle tánc, néptánc csoport, különböző torna klubok, természetjáró kör, foltvarrók, kézimunka körök, kártyakör, bélyeggyűjtők, nyugdíjas klub, stb.)
Az intézmény galériáján havonta nyílnak újabb és újabb kiállítások, melyeken a településen s a környéken élő hivatásos és műkedvelő képzőművészek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A faluház színvonalas és változatos kulturális programokat kínál a település és a kistérség lakóinak. Minden korosztály találhat az igényének megfelelő szórakoztató programot. A kicsiket gyermekszínházi előadások, filmvetítések és játszóházi foglalkozások várják. Rendszeres a felnőtt közönségnek is szóló, különböző tematikájú (néprajzi, kézműves, változatos alapanyagokat felhasználó, ünnepekhez kapcsolódó, kreativitást fejlesztő) foglalkozások szervezése. Évente 4-5 alkalommal neves színházak meghívásával láthatók előadások, és kb. ugyanennyi amatőr színpadi bemutatóra is sor kerül.

Az ifjúságnak a zenés szórakozási alkalmakat helyi civil szervezet, a KulturKocsma Egyesület szervezi a Donga-klubban, a hónap utolsó szombati estéin. A rendezvény kulturális eseménnyel (előadás, filmvetítés, speciális hangszerbemutató, stb.) kezdődik és táncos szórakozással zárul.
A nyári időszakban is színes, változatos programok, túrák, természetjáró és természetismereti, valamint színjátszótábor várja a gyermekeket, fiatalokat.
Tapasztalatok bizonyítják, hogy Erdőkertesen a faluház és a könyvtár „együttélése” szerencsés konstrukció, a népművelő részére is lehetőséget kínál arra, hogy bekapcsolódjon a könyvtár életébe, s a könyvtáros sem csak a szűken értelmezett munkakörében tevékenykedik. A könyvtár közel húszezres dokumentumállománya napról-napra gyarapszik. A növekedés nemcsak vásárlásból (költségvetésből és pályázati pénzből e célra évente több százezer forint áll rendelkezésre) adódik, hanem a lakosság adományaiból is. Elmondható és örömteli, hogy a könyvtárosnak szinte állandó feladatot ad az ajándékkönyvek válogatása, osztályozása, besorolása.  A duplumok kisebb könyvtárak, szociális intézmények, szervezetek részére átadásra kerülnek, a többi kiárusításra. Az ebből befolyt összegből új könyvek vásárolhatók. A könyvtárban – pályázat elnyerésével – a kor követelményeihez igazodva „eMagyarország pont” működik, két számítógéppel.
A településen belüli hatékony munka elengedhetetlen feltétele az intézmények közötti megfelelő együttműködés.

A napi munka során fontos feladat közös kapcsolódási pontokat találni a kistérség és a megye más településeivel is. Az így szerzett tapasztalatokkal színesebbé tehetők a saját programok. Arra is lehetőség nyílik, hogy az érdeklődő települések a faluházban folyó munkát megismerhessék, értékeit felfedezzék. Közös tapasztalatcserékkel gazdagítható kulturális, művelődési életünk.
Három éve az intézmény benevezett a Pest megyei és a budapesti művelődési házak közös kétnapos rendezvényére, a „KincsM Fesztiválra”. E program célja a településeken „rejtőzködő” kincsek: tánc- és színjátszó csoportok, együttesek, kézművesek, művészet, stb. bemutatása. A nagyszerű kezdeményezés első napja mindig a saját településen zajlik: a Faluház életéről szóló kiállítás, erdőkertesi csoportok fellépésével, miközben a résztvevők fotók és mozgófilm vetítésével ízelítőt kapnak az utóbbi egy év műsoraiból. A nagyszabású rendezvény vasárnap a budapesti Orczy-kertben folytatódik. A megye 50 művelődési háza, továbbá népművészek, kézművesek kínálnak látnivalót, színvonalas kulturális programokat. A szakma jelenlévő képviselőinek egyfajta ötletbörzéül szolgál a szórakoztató nap. A kiállítók sátraiban kicserélődnek az ötletek, megállapodások köttetnek közösen megvalósítandó eseményekről, csoportok cserefellépéseiről.
A Kulturális Örökség Napja országos rendezvény szeptember közepi eseményeinek is részese a község. A „Kultúrházak Éjjel Nappal” címet viselő program két napjának eseményeit többszázezres példányszámú országos műsorfüzetben hirdetik a szervezők (KÖH) – két éve Erdőkertes is szerepel a kiadványban programjaival.
A faluház a kistérségen kívül az isaszegi Dózsa György és a fóti Vörösmarty Művelődési Házzal épített ki szorosabb kapcsolatot. A rákoscsabai „Csigaház”-zal és a rákoskerti művelődési házzal is szerveződtek közös programok.
A Veresegyházi Kistérség települései „Kistérségi Kulturális Együttműködés” néven közös programok, események megvalósítására, egymás segítésére szövetkeztek, aminek 2007-ben egy nyomdai kistérségi programajánló volt az első „nyoma”.
A Közkincs II. pályázaton pedig közös honlap és egy Tudástár megvalósításához nyertek 500.000.-Ft-ot (http://www.veresegyhazi-kke.hu/).
Az intézmény részben önálló, pénzügyeit a Kincstár kezeli, a településen gördülékenyen, rugalmasan működik. A rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználása megfontoltan, takarékosan történik, ami nem jelenti azt, hogy a tervezett rendezvények körét szűkíteni kellene.
A költségvetésben biztosított összeget pályázati források egészítik ki.
Erdőkertes 2004-től tagja a Veresegyházi Kistérségnek, melynek könyvtári társulása is működik.
A nyolc település összefogásával – a szakmai tapasztalatok cseréjén túl – nagyobb esély lehet az Uniós pályázatok elnyerésére.